Kvalitetskontroll av elektronisk journal- og arkivsystem

Etter journalføring av dagens post kjøres det ut elektronisk postjournal som kontrolleres av minst 2 arkivmedarbeidere i Publikumssenter.

Alle