Regler for internt utlån av arkivsaker

Ansatte skal henvende seg til arkivtjenesten/publikumssenter for å få låne saksmapper. Mappene blir registrert på eget skjema med saksnummer, navn, tidspunkt og underskrift av ansvarlig låner.