Saksavslutning

Det er arkivet (Publikumssenter) som avslutter alle saksmapper i kommunen. Dette gjøres etter at saksbehandlere ferdigstiller saksmappen klar for avslutning.