Ansatte ved enheten Bygg og Forvaltning

Enheten Bygg og forvaltning har ansvaret for saksbehandling, veiledning og tilsyn i forhold til saker knyttet til landbruk, plan, bygge, fradeling, grenseavklaring, konsesjon, utslipp og så videre.  I alt hovedsak er enheten satt til å forvalte plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, viltloven med mer.

      

Tjeneste Plan

Lage Hoem Stavnesli - Klikk for stort bildeLage Hoem Stavnesli anm Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter. På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer. Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven. 

Saksbehandler: Lage Hoem Stavnesli
Tlf.: 904 74 642
Epost: lage.hoem.Stavnesli@smola.kommune.no

 

Tjeneste Oppmåling/landmåler

Slawomir Zielinski ANM

Hovedsaklig går arbeidsoppgavene ut på forundersøkelser og forarbeid i forhold til skylddeling og servitutter, beligenhetskontroll, rettighetsspørsmål, oppmålingsforretning, matrikulering av grenser etc. 

Saksbehandler: Slawomir Zielinski
Tlf.: 904 15 062
Epost: slawomir.zielinski@smola.kommune.no

 

Tjeneste Landbruk

Tonje Beate Lyngvær anm

Landbruksrådgiveren har ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt kontaktansvar for næringskonsulenter, veterinær og landbruksvikarer.

Saksbehandler: Tonje Beate Lyngvær
Tlf.: 904 09 070
Epost: tonje.lyngvar@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 90 81 89 09

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.