Ansatte ved enheten Bygg og Forvaltning

Enheten Bygg og forvaltning har ansvaret for saksbehandling, veiledning og tilsyn i forhold til saker knyttet til landbruk, plan, bygge, fradeling, grenseavklaring, konsesjon, utslipp og så videre.  I alt hovedsak er enheten satt til å forvalte plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, viltloven med mer.

Tjeneste Plan

Liliana Ramsing - Klikk for stort bilde

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter. På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer. Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven. 

Saksbehandler: Liliana Ramsing
Tlf.: 904 74 642
Epost: liliana.ramsing@smola.kommune.no

 

Tjeneste Oppmåling/landmåler

Slawomir Zielinski - Klikk for stort bildeSlawomir Zielinski ANM

Hovedsaklig går arbeidsoppgavene ut på forundersøkelser og forarbeid i forhold til skylddeling og servitutter, beligenhetskontroll, rettighetsspørsmål, oppmålingsforretning, matrikulering av grenser etc. 

Saksbehandler: Slawomir Zielinski
Tlf.: 904 15 062
Epost: slawomir.zielinski@smola.kommune.no

 

Tjeneste Landbruk

Klikk for stort bildeTonje Beate Lyngvær anm

Landbruksrådgiveren har ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt kontaktansvar for næringskonsulenter, veterinær og landbruksvikarer.

Saksbehandler: Tonje Beate Lyngvær
Tlf.: 904 09 070
Epost: tonje.lyngvar@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.