Økonomi, personal/lønn og IKT

ØPI har en viktig stabs- og støttefunksjon i organisasjonen, og må være operativ i alle ledd til enhver tid.

ØPI’s hovedansvarsområde ligger innenfor økonomistyring, regnskap, skatteoppkreving, budsjett- og økonomiplanlegging, lønns- og personalarbeid, IKT og finansforvaltning.  Avdelingen vil ha utstrakt kontakt med rådmannen, kommunens enheter, de folkevalgte og innbyggerne/-næringslivet.

Kontaktinformasjon

Torstein Hamnes
Enhetsleder/økonomisjef
E-post
Telefon 950 20 472

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla