Økonomi, personal/lønn og IKT

ØPI har en viktig stabs- og støttefunksjon i organisasjonen, og må være operativ i alle ledd til enhver tid.

ØPI’s hovedansvarsområde ligger innenfor økonomistyring, regnskap, skatteoppkreving, budsjett- og økonomiplanlegging, lønns- og personalarbeid, IKT og finansforvaltning.  Avdelingen vil ha utstrakt kontakt med rådmannen, kommunens enheter, de folkevalgte og innbyggerne/-næringslivet.

Kontaktinformasjon

Torstein Hamnes
Enhetsleder/økonomisjef
E-post
Telefon 950 20 472

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla