Økonomi

Ansvarsområde økonomi

Budsjett og økonomiplan
Regnskap (inkl KF)
Fakturering og innfordring av kommunale krav
Finansforvaltning
Drift av datasystemer innenfor økonomiområdet
Eiendomsskatt

Saksbehandling økonomi

Innkjøp

Kommunal eierskapsoppfølging

 

Ansvarsområde skatt

Skatteregnskap
Arbeidsgiverkontroll (interkommunalt samarbeid)
Særnamsmann

Systemansvar skatt

Saksbehandling skatteutvalg

Eiendomsskattekontor etter eiendomsskatteloven

Skatteoppkrever etter skattebetalingsloven

Kontaktinformasjon

Torstein Hamnes
Enhetsleder/økonomisjef
E-post
Telefon 950 20 472
Ann Karin Strømme
Konsulent
E-post
Telefon 926 22 899
Ingrid Kristoffersen
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 905 45 904

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla