Personal/lønn

Ansvarsområde personal

Personalplanlegging
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål
Pensjon-, forsikring- og sykelønnsordninger
Permisjonsordninger
Rekruttering

 

Ansvarsområde lønn

Lønnsarbeid
Utbetaling av godtgjørelse til politikerne
Registrere faste og variable data
Terminoppgjør
Avstemminger lønn/regnskap
Systemansvar lønn
Pensjon
Refusjoner

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personalkonsulent
E-post
Telefon 930 14 960
Margret S. Holberg
Førstesekretær
E-post
Telefon 905 45 906

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla