Smøla voksenopplæring

Smøla voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Smøla voksenopplæring får deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud til voksne. Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Hopen.

  • Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Avsluttende prøve i begge fag, fra alfabetisering til B2. Kurs på dagtid og kveldstid.
  • Grunnskoleopplæring for voksne med opplæring  i fem primærfag.
  • Realkompetansevurdering for Grunnskolen
  • Vi tar inn søkere fortløpende.

Kontaktinformasjon

Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851