Personvernombud

Kommunen har eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan kommunen behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor kommunen. Personvernombudet har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon til personvernombudet:

Navn: Margrete Mork Müller

E-post: margrete.muller@ikamr.no

Telefon: 412 65 037

 

Mer om personvern

 

Innsynsskjema personopplysninger (PDF, 766 kB)