Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten koordinerer Smøla kommunes arbeid med bosetting av flyktninger.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Postadresse

Postboks 34
6571 Smøla

 

Om flyktningetjenesten

  • Leder og organiserer flyktningeteamet
  • Planlegger og leder bosettingsarbeidet: framskaffer boliger, forbereder ankomst, oppfølging i bolig
  • Er ansvarlig for at introduksjonsprogrammet blir planlagt og gjennomført
  • Ivaretar kontakt med IMDI og andre eksterne samarbeidspart
     

Ansatte flyktningetjenesten

Kontaktinformasjon

Kari Strøm
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 476 72 212

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla