Rådmann og kommunalsjefer

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen. Rådmannen påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Telefon og epost

Smøla rådhus sentralbord: 71 54 46 00

postmottak@smola.kommune.no

Rådmann og kommunalsjefer
Navn Tittel/funksjon Telefon Bilde
Kirsten Stensø Skaget Rådmann 71 54 46 12 Kirsten Stensø Skaget
Jørn Lie Kommunalsjef 995 63 267 Jørn Lie
Birgit Iversen Eckhoff Kommunalsjef 934 61 011 Birgit Iversen Eckhoff

 

Ansvarsområde for rådmannen og kommunalsjefer

  • Strategisk ledelse
  • Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
  • Planarbeid
  • Saksbehandling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Informasjon
  • Brukerdialog
  • Beredskap 

Rådmannen og kommunalsjefer samarbeider med politisk ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere.

 

Kontaktinformasjon

Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 429

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla