Rådmann og rådmannens stab

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen. Rådmannen påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen sørger for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Telefon og epost

Smøla rådhus sentralbord: 71 54 46 00

postmottak@smola.kommune.no

Rådmann og rådmannens stab
Rådmann og rådmannens stab
Navn Tittel/funksjon Telefon
Birgit Iversen Eckhoff Rådmann 934 61 011
Jørn Lie Kommunalsjef 995 63 267
Ingeborg J. Dyrnes Kommunalsjef 414 45 291

 

Ansvarsområde for rådmannen og kommunalsjefer

  • Strategisk ledelse
  • Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
  • Planarbeid
  • Saksbehandling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Informasjon
  • Brukerdialog
  • Beredskap 

Rådmannen og kommunalsjefer samarbeider med politisk ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere.

 

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla