Møteplan 2023

 
Møteplan 2023
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
2 Fredag 13. Januar 09.30 Felles Formannskapsmøte Thon Hotell Kristiansund Tid: 09.30-15.00 Tema: Plan og strategisamarbeid
3 Tirsdag 17. Januar 12.00 Formannskap
6 Tirsdag 07. Februar 12.00 Formannskap Befaring adkomstvei Vikan Havn
7 Tirsdag 14. Februar 08.30 Styret SNK KF
7 Torsdag 15. Februar 13.00 Kommunestyret
8 VINTERFERIE
9 Torsdag 02. Mars AVLYST Kontrollutvalget AVLYST
11 Tirsdag 14. Mars 10.00 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap
12 Onsdag 22. Mars 10.15 Eldreråd
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.15 Ungdomsrådet
13 Torsdag 27. Mars 18.00 Hovedutvalg Livsløp: Kulturpris, kulturmidler Teknisk: Tilskudd - drenering og SMIL
13 Tirsdag 28. Mars 12.00 Formannskap
14 PÅSKEUKE
15 Torsdag 13. April 13.00 Kommunestyret Utsending 31.03
17 Tirsdag 25. April 08.30 Styret SNK KF
17 Torsdag 27. April Kontrollutvalget
18 Tirsdag 02. Mai 10.00 - AVLYST Administrasjonsutvalg - AVLYST
12.00 Formannskap
19 Torsdag 11. Mai 13.00 Kommunestyret
21 Tirsdag 23. Mai 12.00 Formannskap
22 Tirsdag 30. Mai 08.30 Styret SNK KF
22 Onsdag 31. Mai 10.15 Eldreråd
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
22 Torsdag 01.Juni 18.15 Ungdomsråd
22 Torsdag 01. Juni 18.00 Hovedutvalg Livsløp: Grunnskolerapport Teknisk: Fellingstillatelser hjort
23 Tirsdag 06. Juni 10.00 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap Årsmelding/årsregnskap Økonomirapport 1. tertial Oppstart øp/hp
24 Torsdag 15. Juni 13.00 Kommunestyret Årsmelding/årsregnskap Økonomirapport 1. tertial
SOMMERFERIE
34 Tirsdag 22. August 12.00 Formannskap
36 Tirsdag 05. September 12.00 Formannskap
37 KOMMUNEVALG 2023 11. September
38 Tirsdag 14. September 08.30 Styret SNK KF Økonomi og handlingsplan
38 Tirsdag 19. September 09.00 Kommunestyre Ledere Råd TV-representanter Administrasjonsutvalg Administrasjonen Felles budsjettverksted
38 Torsdag 21. September 12.00 Formannskap
13.00 Kommunestyret Valg av valgnemnd
39 Onsdag 27. September 10.15 Eldreråd
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.15 Ungdomsråd
39 Torsdag 28. September 18.00 Hovedutvalg Teknisk: Tilskudd - drenering og SMIL
41 Høstferie 9. - 13. Oktober
42 Tirsdag 17. Oktober 11.30 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap Økonomirapport 2. tertial Gebyrregulativ Utkast til møteplan
43 Tirsdag 24. Oktober 08.30 Styret SNK KF Økonomi og handlingsplan. Tertialrapport 2
43 Tirsdag 24. Oktober 13.00 Kommunestyret Økonomirapport 2. tertial Gebyrregulativ
43 Torsdag 26. Oktober 13.00 Kommunestyret Konstituerende møte nytt kommunestyre
45 Tirsdag 07. Nov 08.30 Formannskap Møteplan politiske utvalg
12.00 Kommunestyre Ledere råd TV-representanter Administrasjonen Felles budsjettmøte Politikeropplæring (intern)
46 Onsdag 15. November 10.15 Eldreråd Budsjett/økonomiplan
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser Budsjett/økonomiplan
18.15 Ungdomsråd Budsjett/økonomiplan
46 Torsdag 16. November 18.00 Hovedutvalg Budsjett/økonomiplan Livsløp: 17. Maikomite Teknisk: Vedlikeholdsplan, tilskudd - drenering og SMIL (drøfting), Skadefelling gås
47 Tirsdag 21. November 10.00 Administrasjonsutvalg Budsjett/økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
48 Tirsdag 28. November 12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan (høringsfrist 14 dager)
50 Torsdag 14. Desember 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 14. Desember 13.00 Kommunestyret Budsjett/økonomiplan Valg av ungdomsråd
51 Tirsdag 19. Desember 08.30 Styret SNK KF Endelig vedtak økonomi og handlingsplan. Næringsfond. Bedriftsbesøk