Møteplan 2021

 
Møteplan 2021
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
3 Tirsdag 19.01 12.00 Formannskap
3 Torsdag 21.01 Folkevalgtopplæring
6 Tirsdag 09.02 10.00 Kontrollutvalg
6 Tirsdag 09.02 09.00 Formannskap
6 Tirsdag 09.02 13.00 Kommunestyret
7 Mandag 15.02 10.00 Styret i SNK KF
8 VINTER-FERIE
10 Tirsdag 09.03 10.00 Kontrollutvalget
11 Tirsdag 16.03 10.00 Adm. utvalg
12.00 Formannskap
12 Mandag 22.03 10.00 Styret i SNK KF
12 Onsdag 24.03 10.15 Eldrerådet Utsatt
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser Utsatt
18.15 Ungdomsråd Utsatt
12 Torsdag 25.03 18.00 Hovedutvalg Utsatt
13 PÅSKE-UKE
14 Tirsdag 06.04 12.00 Formannskap
15 Torsdag 15.04 13.00 Kommunestyre
16 Tirsdag 20.04 18.00 Hovedutvalg
17 Tirsdag 27.04 10.00 Kontrollutvalget
17 Onsdag 28.04 18.15 Ungdomsråd
17 Torsdag 29.04 10.00 Eldrerådet
17 Torsdag 29.04 16.00 Råd for pers. med funksjonsnedsettelser
18 Tirsdag 04.05 10.00 Adm. utvalg Årsmelding/årsregnskap
12.00 Formannskap Årsmelding/årsregnskap
19 *Onsdag 12.05 13.00 Kommunestyre Årsmelding/årsregnskap
21 Tirsdag 25.05 12.00 Formannskap
22 Mandag 31.05 10.00 Styret i SNK KF
22 Onsdag 02.06 10.15 Eldrerådet
16.00 AVLYST - Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.15 AVLYST - Ungdomsråd
22 Torsdag 03.06 18.00 Hovedutvalg Tekn. og miljøutvalget: tildeling av fellingstillatelser hjort Livsløp: kulturmidler, grunnskolerapport
23 Tirsdag 08.06 12.00 Formannskap Økonomirapport 1. tertial Oppstart økonomiplan/handlingsplan
Tirsdag 07.06 10.00 Kontrollutvalg
24 Torsdag 17.06 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 1. tertial
SOMMERFERIE
33 Tirsdag 17.08 12.00 Formannskap
37 Tirsdag 14.09 10.00 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap
38 Tirsdag 21.09 10.00 Kontrollutvalg
38 Tirsdag 21.09 12.30 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg
38 Torsdag 23.09 13.00 Kommunestyre
39 Mandag 27.09 10.00 Styret i SNK KF
Onsdag 29.09 10.15 Eldreråd
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.15 Ungdomsråd
39 Torsdag 30.09 18.00 Hovedutvalg Teknikk- og miljøutvalg: tilskudd - drenering, SMIL
40 Tirsdag 05.10 10.00 Formannskap
41 HØSTFERIE
42 Mandag 18.10 10.00 Styret i SNK KF
43 Onsdag 27.10 10.00 Kontrollutvalg
12.00 Formannskap Økonomirapport 2. tertial
43 Torsdag 28.10 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 2. tertial
45 Tirsdag 09.11 10.00 Kontrollutvalg
10.00 Formannskap Møteplan
14.00 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg Felles budsjettmøte
46 Onsdag 17.11 10.15 Eldreråd Budsjett/økonomiplan
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse Budsjett/økonomiplan
18.15 Ungdomsråd Budsjett/økonomiplan
46 Torsdag 18.11 18.00 Hovedutvalg Budsjett/økonomiplan, Livsløp: 17. mai-komite Teknikk- og miljøutvalget: Vedlikeholdsplan, tilskudd - drenering/SMIL (drøfting), skadefelling gås, minsteareal for jaktvald (drøfting)
47 Tirsdag 23.11 10.00 Adm. utvalg Budsjett/økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
48 Mandag 29.11 10.00 Styret i SNK KF
48 Tirsdag 30.11 12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
50 Torsdag 16.12 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 10.12 13.00 Kommunestyre Budsjett og økonomiplan Valg av ungdomsråd