Møteplan 2022

 

Møteplan 2022

Møteplan 2022
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
3 Tirsdag 18. Jan 12.00 Formannskap Protokoll
4 Torsdag 27. Jan 15.00 Formannskap Ekstraordinært
5 Onsdag 02. Feb 16.00 Kontrollutvalget
6 Tirsdag 08. Feb 12.00 Formannskapet
7 Tirsdag 15.Feb 08.30 Styret i SNK KF
8 Vinterferie
9 Torsdag 03. Mars 13.00 Kommunestyre
11 Tirsdag 15. Mars 12.00 Formannskap
11 Onsdag 16. Mars 16.00 Kontrollutvalget
12 Onsdag 23. Mars Utsatt Utsatt - Eldreråd
12 16.00 Råd for personer m/funk.nedsettelser
12 18.15 Ungdomsrådet
12 Torsdag 24. Mars 18.00 Hovedutvalg Livsløp: kulturpris (oddetallsår) Teknisk: AVLYST
14 Tirsdag 05. April 10.00 Adm.utvalg
14 Tirsdag 05. April 12.00 Formannskap
15 Påskeuke
16 Onsdag 20. April 10.00 Eldreråd
16 Torsdag 21. Apr 13.00 Kommunestyre
17 Tirsdag 26.April 08.30 Styret i SNK KF Årsmelding/årsregnskap. Bedriftsbesøk
18 Tirsdag 03. Mai 12.00 Formannskap
19 Onsdag 11. Mai 16.00 Kontrollutvalget
19 Torsdag 12. Mai 13.00 Kommunestyre
21 Tirsdag 24. Mai 12.00 Formannskap
22 Onsdag 01. Juni 10.00 Eldreråd
22 16.00 AVLYST! - Råd for personer m/funk.nedsettelser
22 18.15 Ungdomsrådet
22 Torsdag 02.Juni 08.30 Styret i SNK KF Tertialrapport 1. Næringsfond. Bedriftsbesøk.
22 Torsdag 02. Juni 18.00 Hovedutvalg Teknisk: Tild. fellingstillatelser hjort Livsløp: Kulturmidler, grunnskolerapport
23 Tirsdag 07. Juni 10.00 Kontrollutvalget
23 Tirsdag 07. Juni 10.00 Adm.utvalg Årsmelding/årsregnskap Tertialrapport 1 Oppstart handlingsplan - ØP
23 Tirsdag 07. Juni 12.00 Formannskap Årsmelding/årsregnskap Tertialrapport 1 Oppstart handlingsplan/ØP
24 Torsdag 16. Juni 13.00 Kommunestyre Årsmelding/årsregnskap Tertialrapport 1
Sommerferie
35 Tirsdag 30. Aug 10.00 Formannskap
36 Onsdag 07.Sep 18.15 Ungdomsråd
37 Tirsdag 13. Sep 10.00 Adm.utvalg
12.00 Formannskap
37 Onsdag 14. Sep 10.00 Kontrollutvalget
38 Tirsdag 20.Sep 08.30 Styret i SNK KF Økonomi- og handlingsplan
38 Tirsdag 20. Sep 12.30 Kommunestyre Ledere, råd, TV, rep Adm.utv, administrasjonen Felles budsjettverksted
38 Torsdag 22. Sep 13.00 Kommunestyret
39 Onsdag 28. Sep 10.00 Eldreråd
39 16.00 Råd for pers m/funk.nedsettelser
39 Onsdag 28. Sep 18.00 Hovedutvalg Teknisk: Tilskudd - drenering og SMIL
40 Tirsdag 04. Okt 12.00 Formannskap
41 Høstferie
42 Tirsdag 18.Okt 08.30 Styret i SNK KF Økonomi- og handlingsplan. Tertialrapport 2
42 Tirsdag 18. Okt 12.00 Formannskap Tertialrapport 2
42 Onsdag 19. Okt 10.00 Kontrollutvalget
43 Torsdag 27. Okt 11.00/13.00 Kommunestyret Politikeropplæring/Tertialrapport 2
45 Tirsdag 08. Nov 10.00 Formannskap Møteplan politiske utvalg
45 14.00 Kommunestyre, Ledere råd, TV rep. Administrasjonen Felles budsjettmøte
46 Onsdag 16. Nov 10.00 Eldreråd Budsjett/økonomiplan
16.00 Råd for pers m/funk.nedsettelser Budsjett/økonomiplan
18.15 Ungdomsrådet Budsjett/økonomiplan
46 Onsdag 16. Nov 10.00 Kontrollutvalget
46 Torsdag 17. Nov 18.00 Hovedutvalg Budsjett/økonomiplan, Livsløp: 17. Mai-komite Teknisk: vedlikeholdsplan, tilskudd - drenering og SMIL, (drøfting), minsteareal for jaktvald -8drøfting), skadefelling gås
47 Tirsdag 22. Nov 10.00 Adm. utv Budsjett/økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
48 Tirsdag 29.Nov 08.30 Styret i SNK KF Næringsfond. Bedriftsbesøk
48 Tirsdag 29. Nov 12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
50 Torsdag 15. Des 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 15. Des 13.00 Kommmunestyre Budsjett/økonomiplan Valg av ungdomsråd