Disse kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge, har stemmerett.

- Artikkelen er under oppdatering -

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet. Ved sametingsvalget i 2017 gjaldt dette i underkant av 17 000 personer.

For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2021.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan stemme på valgdagen. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagen, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene? Da blir du ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

 

Innsyn i manntallet

Manntallet for Smøla til ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens publikumssenter fra ca 20. juli 2021.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 71 54 46 00 i tidsrommet 09:00-14:00 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Smøla
Postboks 34
6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011
Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla