Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente følgende listeforslag i møtet 02.05.23

Smøla Senterparti

Smøla Venstre

Smøla Høyre

Smøla Arbeiderparti

 

I henhold til valgloven § 6 - 8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Valgloven § 6 - 8. KLAGE

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.

For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

  • kommunens hjemmesider - lenger ned i denne artikkelen
  • Publikumssenteret i Smøla rådhus.

En klage sendes til:

  • Smøla Valgstyre, Pb. 34, 6571 Smøla
  • eller: postmottak@smola.kommune.no

FRIST: onsdag 10. mai, kl. 16:00

Godkjente valglister fylkestingsvalget 2023