Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra . august til og med . september kan du stemme ved publikumssenteret i rådhuset på Hopen.

Du kan avgi stemme i valgfritt stemmelokale i Smøla kommune på valgdagen.

- Artikkelen er under oppdatering -

 

Stemmesteder på valgdagen (valgting):

 

Stemmekrets Stemmested Åpningstider
04 Innsmøla Gurisentret - Edøya kl. 10.00-20.00
08 Vestsmøla Vestsmøla samfunnshus Dyrnes - Vestibylen kl. 10.00-20.00
10 Nordsmøla Smølahallen - Hopen kl. 10.00-20.00

 

 

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Smøla sykehjem og Smøla alderspensjonat.

Smøla sykehjem: lørdag 28. august, kl. 14.00 - 15.00

Smøla Pensjonærheim: lørdag 28. august, kl. 15.30 - 16.30.

 

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011
Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Adresse

Pb 34
6571 Smøla