Forhåndsstemme

Fra og med 10. august til og med 08. september

 

Mottak av forhåndsstemmer: publikumssenteret, Smøla rådhus

Dag/dato Tidspunkt  
Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00  
Lørdag 26. august kl. 10.00 - 14.00  
Lørdag 02. september kl. 10.00 - 14.00  

 

Torsdag 07.september fra kl. 15.00 - 18.00 blir det anledning til å forhåndstemme i Smølasenteret på Hopen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 5. september 2023.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til  postmottak@smola.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Smøla
Postboks 34
6571 Smøla