Ordinær forhåndsstemmegivning

Valgurne forhåndsstemmer anm

Sted: Publikumssenteret, Smøla rådhus

Dato: 10.08.2023 til og med 08.09.2023      

Åpningstider:

  • Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
  • Lørdagsåpent 26.08 og 02.09 kl. 10.00 - 14.00

 

Smølasenteret - forhåndsstemming:

Torsdag 07.09.23 kl. 15.00 - 18.00

Institusjoner/omsorgsboliger:

Du kan forhåndsstemme ved Smøla sykehjem og Smøla Pensjonærheim tirsdag 5. september Kl. 13.00 – 15.30.

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Dersom du ikke kan stemme i et valglokale grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om ambulerende forhåndsstemmegivning. Søknad sendes Smøla valgstyre, postboks 34, 6570 Smøla, innen tirsdag 5. september 2023.