Formannskapet

Stående bak, fra venstre: Håvard Knutsen (Ap), Ragnhild Rødahl (Ap), Kjersti Andersen (H) og Svein Roksvåg (Sp).

Sittende foran, fra venstre: varaordfører Ingrid R. Jünge (Ap), ordfører Roger Osen (Ap) og Tove N. Rokstad (V).

Formannskapet i Smøla har 7 medlemmer.

Ordfører: Roger Osen
Varaordfører: Ingrid R. Jünge

Formannskapet har 7 medlemmer og er kommunens politiske lederteam.

Finn en politiker

Formannskapet har tilrådningsmyndighet til kommunestyret i sektorovergripende saker:
-drift
-økonomi, budsjett og regnskap
-planer (kommuneplanutvalg)

Barnerepresentant i Smøla kommune: Laila Hopshaug

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
-tilleggsbevilgninger
-konsesjonssaker
-skjenkeløyver
-Formannskapet er klagenemnd
-Formannskapet er skatteutvalg

Medlemmer i Smøla formannskap
Parti Medlem Vara
Ap Roger Osen - leder 1. Arve Moe (Sp)
  Ingrid R. Jünge 2. Sindre Holberg (Ap)
  Håvard Knutsen 3. Tove Kristin Holmen (Ap)
  Ragnhild Rødahl  
Sp Svein Rokstad 1. Kristin Kanestrøm (Sp)
    2. Marcus Svenning (Ap)
    3. Bjørn Sørlie (Ap)
H Kjersti Andersen 1. Marit N. Hopshahug (H)
    2. Wenche Marcelie Gjøstøl (V)
V Jan Eirik Nordseth 1. Wenche Marcelie Gjøstøl (V)
    2. Nils Baadnes (Frp)

Kontaktinformasjon

Roger Osen
Ordfører
E-post
Mobil 928 61 949

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla