Formannskapet

Stående bak, fra venstre: Håvard Knutsen (Ap), Ragnhild Rødahl (Ap), Kjersti Andersen (H) og Svein Roksvåg (Sp).

Sittende foran, fra venstre: varaordfører Ingrid R. Jünge (Ap), ordfører Roger Osen (Ap) og Tove N. Rokstad (V).

Formannskapet i Smøla har 7 medlemmer.

Ordfører: Roger Osen
Varaordfører: Ingrid R. Jünge

Formannskapet har 7 medlemmer og er kommunens politiske lederteam.

Finn en politiker

Formannskapet har tilrådningsmyndighet til kommunestyret i sektorovergripende saker:
-drift
-økonomi, budsjett og regnskap
-planer (kommuneplanutvalg)

Barnerepresentant i Smøla kommune: Laila Hopshaug

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
-tilleggsbevilgninger
-konsesjonssaker
-skjenkeløyver
-Formannskapet er klagenemnd
-Formannskapet er skatteutvalg

Medlemmer i Smøla formannskap
Parti Medlem Vara
Ap Roger Osen - leder 1. Arve Moe (Sp)
  Ingrid R. Jünge 2. Sindre Holberg (Ap)
  Håvard Knutsen 3. Tove Kristin Holmen (Ap)
  Ragnhild Rødahl  
Sp Svein Rokstad 1. Kristin Kanestrøm (Sp)
    2. Marcus Svenning (Ap)
    3. Bjørn Sørlie (Ap)
H Kjersti Andersen 1. Marit N. Hopshahug (H)
    2. Jan Eirik Nordseth
V Tove N. Rokstad 1. Jan Eirik Nordseth (V)
    2. Nils Baadnes (Frp)

Kontaktinformasjon

Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 429
Roger Osen
Ordfører
E-post
Telefon 71 54 46 11
Mobil 928 61 949

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla