Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, 5 politisk valgte fra formannskapet og 2 oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.
Leder: ordfører Roger Osen (Ap)
Nestleder: Ragnhild Rødahl (Ap)
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg og behandler saker som gjelder forholdet mellom arbiedsgiver og arbeidstaker i kommunen:
  • planer, retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- og personalspørsmål
  • kompetanse og lederutvikling
  • informasjonsteknologi
  • opprettelse/avvikling av stillingshjemler
  • ankeinstans i forbindelse med eventuelle mindretallsanker i tilsettingssaker som avgjøres administrativt

Administrasjonsutvalget er likestillingsutvalg.

Finn en politiker

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Parti Medlem Vara
Ap Roger Osen 1. Ingrid R. Jünge
  Håvard Knutsen 2. Arve Moe (Sp)
  Ragnhild Rødahl 3. Sindre Holberg
    4. Tove Kristin Holmen
     
     
Sp Svein Roksvåg 1. Kristin Kanestrøm
    2. Marcus Svenning (Ap)
    3. Bjørn Sørlie (Ap)
     
H Kjersti Andersen 1. Marit Hopshaug
    2. Jan Eirik Nordseth (V)
     
Arbeidstakerrepresentanter    
 

Laila Aure (Fagforbundet)

1. Guri Solvang (FO)
    2. Hilde Stensø (Fagforbundet)
    3. Randi Holberg (FO)
  Jorunn Jonassen (Utdanningsforbundet) 1. Synøve Gulla Jota (NSF)
    2. Grete Anita Sundet (Utdanningsforbundet)

Kontaktinformasjon

Roger Osen
Ordfører
E-post
Telefon 71 54 46 11
Mobil 928 61 949

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla