Smøla Kirkelig fellesråd

Smøla Kirkelig fellesråd har 8 medlemmer

  • Leder: Svein Roksvåg (SV)
  • Nestleder: Arnfinn Karstein Fagerheim
Navn Verv Representerer
Svein Roksvåg (SV) Leder Smøla kommune
Arnfinn K. Fagerheim Nestleder Hopen MR
Borgny Å. Iversen Medlem Edøy MR
Grete Dønheim Medlem Brattvær MR
Bjørn Ivar Hannasvik Medlem Brattvær MR
Olav Birger Lervik Medlem Edøy MR
Judith Rokstad Medlem Hopen MR
Gunn F. Johannessen Medlem Biskopen i Møre og Romsdal

 

Kirkeverge Judy L. B. Rangnes er referent ved møter i kirkelig fellesråd