Kontrollutvalget

Parti/gruppe Medlem Varamedlem
H Anders Neerland 1. Arild Sætran (V)
H Stine Grindstien 2. Eli Rokstad (V)
AP Alf Ole Ødegaard 3. Tove Kuløy (SP)

 

Leder: Stine Grindstein (H)

Nestleder: Alf Ole Ødegård (AP)