Råd for funksjonshemmede

Alle kommuner skal ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med evaluering av politisk organisering vedtok kommunestyret den 30. juni 2011 ny organisering av råd for funksjonshemmede i Smøla kommune.

Livsløpsutvalget har ansvar for Råd for funksjonshemmede, som består av tre politisk oppnevnte representanter og to brukerrepresentanter.

Leder: Ingrid R. Jünge (Ap)
Nestleder: Aase Neerland (H)

Råd for funksjonshemmede har slikt mandat:

- Å holde seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen.
- Å arbeide med tiltak for funksjonshemmede som målgruppe.
- Å ta opp saker fra forskjellige interessegrupper.
- Å ta opp saker på eget initiativ.
- Å ta initiativ til bedre samarbeid og samordning av saker av interesse for funksjonshemmede innen offentlige etater i kommunen.

Rådet tar ikke opp enkeltsaker.

Finn en politiker

Medlemmer i Råd for funksjonshemmede
Oppnevning Medlem Vara
Politisk valgt Ingrid R. Jünge (Ap) 1. Tove N. Rokstad (V)
  Aase Neerland (H) 2. Nils Baadnes
  Tore Sætran (Sp) 3. Asbjørg Kanestrøm
Brukerrepresentant Per Teje Baadnes (NFU)  
  Berit Johnsen, Smøla revmatikerlag Aud Myrvoll

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla