Teknikk- og miljøutvalget

Hovedutvalg for teknikk- og miljø har 9 medlemmer
Leder: Svein Roksvåg (Sp)
Nestleder: Ragnhild Rødahl (Ap)

Teknikk- og miljøutvalget  er politisk hovedutvalg for resultatenhetene:

1. Bygg og forvaltning
* byggesaksbehandling
* saksbehandling plan
* geodata
* miljø
* landbruk

2. Tekniske tjenester, vakt og beredskap
* eiendomsforvaltning
* vann
* avløp/kloakk
* drift og vedlikehold kommunale bygg, eiendommer og veier
* brann og feiervesen
* teknisk vakt/beredskap
* renovasjon

Finn en politiker

 

Medlemmer i teknikk- og miljøutvalget
Parti Medlem Vara
Ap Ragnhild Rødahl 1. Halstein Spjelkavik
  Sindre Holberg 2. Espen Dahl
  Tove Kristin Holmen 3. Simone Timm
  Jørgen I. Lie 4. Ivar Jan Skaget
    5. Ingrid Utheim
    6. Hanne Wollan
     
Sp Svein Roksvåg 1. Kjetil Rangnes
  Arve Moe 2. Asbjørg Kanestrøm
    3. Bjørn Brende
    4. Eli Torgnes
     
H Astrid Neerland 1. Mikal Arild Eines
    2. Asbjørn Jonassen Dyrnes
    3. Linda Kjønnø
     
V Wenche Gjøstøl 1. Sverre Martinsen
    2.Janne Anita T. Roksvåg
    3. Torkil Moholt
     
Frp Nils Baadnes 1. Jakob Hatmosøy
    2. Oddvar Lura
    3. Grete Øyahals

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla