Vilt- og naturforvaltningsnemnda

Vilt- og naturforvaltningsnemnda behandler følgende politikkområder:

  • utmarksforvaltning
  • innlandsfiske
  • viltforvaltning

Vilt- og naturforvaltningsnemnda har 3 medlemmer

Medlemmer i Vilt- og naturforvaltningsnemnda 2015 - 2019
Medlemmer Varamedlemmer
Espen Lie Dahl (leder) 1. Ove Kristian Fagerheim (Ap)
Eli Torgnes (nestleder) 2. Ingunn Hopmark (Sp)
Anker Møllerop (Frp) 3. Terje Bruseth (H)

 

Finn en politiker

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla