Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret i Smøla har 21 medlemmer.

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Politisk sekretariat ivaretas av Publikumssenteret, og henvendelser kan rettes til sentralbordet v/Smøla rådhus, tlf. 71544600.

Ordfører : Roger Osen, Arbeiderpartiet
Varaordfører: Håvard Knutsen, Arbeiderpartiet (Varaordfører i perioden 03.10.2016 - 16.08.2017)

Politisk sammensetning kommunestyret 2015 - 2019
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 12
Senterpartiet 3
Høyre 3
Venstre 2
Fremskrittspartiet 1

 

Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019
Parti Medlem Vara
Arbeiderpartiet Roger Osen 1. Espen Lie Dahl
  Håvard Knutsen 2. Ann Helen Stamnsve
  Ingrid Rødahl Jünge 3. Tove Anita Fugelsnes
  Ragnhild Rødahl 4. Wigdis Wollan
  Sindre Holberg 5. Geir Hagerupsen
  Halstein Spjelkavik 6. Ivar Jan Skaget
  Tove Kristin Holmen 7. Lisa Edvardsen Tuven
  Alf Ole Ødegård 8. Simone Timm Nicolai
  Jørgen Iversen Lie 9. Ingrid Utheim
  Marcus Svenning 10. Anita Vikhals
  Bjørn Sørlie 11. Ove Kristian Fagerheim
  Stine Bjerknes Hopmark 12. Hanne Wollan
     
     
Senterpartiet Svein Roksvåg 1. Kjetil Rangnes
  Arve Moe 2. Asbjørg Kanestrøm
  Kristin Kanestrøm 3. Ingunn Hopmark
    4. Hanne Roksvåg
    5. Bjørn Brende
    6. Ottar Skjølberg
     
Høyre Kjersti Andersen 1. Asbjørn Jonassen Dyrnes
  Marit Neerland Hopshaug 2. Astrid Neerland
  Mikal Arild Eines 3. Aase Neerland
    4. Egil Betten
    5. Håvard Dyrnes
    6. Linda Solberg
     
Venstre Jan Eirik Nordseth 1. Yngve Rangnes Vean
  Wenche Marcelie Gjøstøl 2. Sverre Martinsen
    3. Asbjørn Ole Karstensen
    4. Janne Anita Torset Roksvåg
     
Fremskrittspartiet Nils Baadnes 1. Jakob Hatmosøy
    2. Anker Møllerop
    3. Oddvar Lura
    4. Kristian Skjølberg

Kontaktinformasjon

Roger Osen
Ordfører
E-post
Mobil 928 61 949
Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla