Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret i Smøla har 21 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Politisk sekretariat ivaretas av Publikumssenteret, og henvendelser kan rettes til sentralbordet v/Smøla rådhus, tlf. 71544600.

Ordfører : Roger Osen, Arbeiderpartiet
Varaordfører: Håvard Knutsen, Arbeiderpartiet (Varaordfører i perioden 03.10.2016 - 16.08.2017)

Politisk sammensetning kommunestyret 2015 - 2019
Parti Antall representanter
Arbeiderpartiet 12
Senterpartiet 3
Høyre 3
Venstre 2
Fremskrittspartiet 1

 

Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019
Parti Medlem Vara
Arbeiderpartiet Roger Osen 1. Halstein Spjelkavik
  Håvard Knutsen 2. Espen Lie Dahl
  Ingrid Rødahl Jünge 3. Ann Helen Stamnsve
  Ragnhild Rødahl 4. Tove Anita Fugelsnes
  Sindre Holberg 5. Wigdis Wollan
  Eldbjørg Lervik Osen 6. Geir Hagerupsen
  Tove Kristin Holmen 7. Ivar Jan Skaget
  Alf Ole Ødegård 8. Lisa Edvardsen Tuven
  Jørgen Iversen Lie 9. Simone Timm
  Marcus Svenning 10. Ingrid Utheim
  Bjørn Sørlie 11. Anita Vikhals
  Stine Bjerknes Hopmark 12. Ove Kristian Fagerheim
    13. Hanne Wollan
     
Senterpartiet Svein Roksvåg 1. Kjetil Rangnes
  Arve Moe 2. Asbjørg Kanestrøm
  Kristin Kanestrøm 3. Ingunn Hopmark
    4. Hanne Roksvåg
    5. Bjørn Brende
    6. Ottar Skjølberg
     
Høyre Kjersti Andersen 1. Asbjørn Jonassen Dyrnes
  Marit Neerland Hopshaug 2. Astrid Neerland
  Mikal Arild Eines 3. Aase Neerland
    4. Egil Betten
    5. Håvard Dyrnes
    6. Linda Solberg
     
Venstre Tove Norøm Rokstad 1. Wenche Marcelie Gjøstøl
  Jan Eirik Nordseth 2. Yngve Rangnes Vean
    3. Sverre Martinsen
    4. Asbjørn Ole Karstensen
    5. Janne Anita Torset Roksvåg
     
Fremskrittspartiet Nils Baadnes 1. Jakob Hatmosøy
    2. Anker Møllerop
    3. Oddvar Lura
    4. Kristian Skjølberg

Kontaktinformasjon

Roger Osen
Ordfører
E-post
Telefon 71 54 46 11
Mobil 928 61 949
Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 492
Oddrun Skomsøy
Enhetsleder publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 31
Mobil 938 52 266

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla