Møteplan

 
Møteplan 2020
Møteplan 2020
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
4 Tirsdag 21.01 12.00 Felles folkevalgtdag for formannskap-ene i fbm plan-samarbeidet på Nordmøre (med forbehold om endring)
4 Onsdag 22.01 12.00 Formannskap
4 Torsdag 23.01 11.00 - 18.00 Kommunebesøk fylkesmannen (med forbehold om endring)
5 Torsdag 30.01 18.00 Livsløpsutvalg Ekstramøte - Barnehage-struktur
7 Tirsdag 11.02 12.00 Formannskap
8 VINTER-FERIE
9 Torsdag 27.02 13.00 Kommunestyre
11 Tirsdag 10.03 10.00 Adm. utvalg
12.00 Formannskap
12 Torsdag 19.03 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Livsløpsutvalget: Kulturpris (oddetallsår) Teknikk- og miljøutvalget: Tilskudd - drenering & SMIL
18.15 Ungdomsråd
13 Tirsdag 24.03 12.00 Formannskap
14 Torsdag 02.04 13.00 Kommunestyre
15 PÅSKE-UKE
17 Tirsdag 21.04 12.00 Formannskap
19 Tirsdag 05.05 10.00 Adm. utvalg Årsmelding/årsregnskap
12.00 Formannskap Årsmelding/årsregnskap
20 Torsdag 14.05 13.00 Kommunestyre Årsmelding/årsregnskap
22 Tirsdag 26.05 12.00 Formannskap
23 Torsdag 04.06 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Livsløpsutvalget: Kulturmidler og grunnskole-rapport Teknikk- og miljøutvalget: tildeling fellings-tillatelser hjort
18.15 Ungdomsråd
24 Tirsdag 09.06 12.00 Formannskap Økonomirapport: 1. tertial Oppstart øp/hp
25 Torsdag 18.06 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 1. tertial
SOMMERFERIE
34 Tirsdag 18.08 12.00 Formannskap
37 Tirsdag 08.09 14.00 Formannskap
38 Tirsdag 15.09 12.30 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg, AMU Felles budsjettverksted
38 Torsdag 17.09 13.00 Kommunestyre
39 Torsdag 24.09 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Teknikk- og miljøutvalg: tilskudd - drenering, SMIL
40 Tirsdag 29.09 10.00 Adm.utvalg
40 Tirsdag 29.09 12.00 Formannskap
41 HØSTFERIE
42 Tirsdag 13.10 12.00 Formannskap Økonomirapport 2. tertial
43 Torsdag 22.10 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 2. tertial
45 Tirsdag 03.11 10.00 Formannskap, kommunestyre, hovedutalg, AMU Felles budsjettmøte
46 Torsdag 12.11 10.00 Eldreråd Budsjett og økonomiplan
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
18.00 Hovedutvalg Livsløp: 17. mai-komite Teknikk- og miljøutvalget: Vedlikeholdsplan, tilskudd - drenering/SMIL (drøfting), skadefelling gås, minsteareal for jaktvald (drøfting)
47 Tirsdag 17.11 10.00 Adm. utvalg Budsjett og økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett og økonomiplan
48 Tirsdag 24.11 12.00 Formannskap Budsjett og økonomiplan
50 Torsdag 10.12 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 10.12 13.00 Kommunestyre Budsjett og økonomiplan