Møteplan

 
Politiske møter for 2019
Møteplan 2019
UKE DAG DATO TID UTVALG MERKNAD
4 Tirsdag 22. januar 12.00 Formannskap
5 Torsdag 31. januar 18.00 Hovedutvalg
7 Tirsdag 12. februar 12.00 Formannskap
16.00 Politisk koordineringsteam
8 Torsdag 21. februar 13.00 Kommunestyre
9 VINTERFERIE
11 Tirsdag 12. mars 10.00 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap
12 Torsdag 21. mars 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 RFH
18.00 Hovedutvalg
13 Tirsdag 26. mars 12.00 Formannskap
14 Torsdag 4. april 13.00 Kommunestyre
16 PÅSKEUKE
17* Onsdag NB! 24. april 12.00 Formannskap
18 Torsdag 02. mai 18.00 Hovedutvalg Årsmelding/regnskap
19 Tirsdag 07. mai 10.00 Administrasjonsutvalg Årsmelding/regskap
12.00 Formannskap Årsmelding/regnskap
20* Onsdag NB! 15. mai 13.00 Kommunestyre Årsmelding/regnskap
22 Tirsdag 28. mai 12.00 Formannskap
23 Torsdag 06. juni 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 RFH
18.00 Hovedutvalg - kun Teknikk og Miljøutvalget Tertialrapport 1
24 Tirsdag 11. juni 12.00 Formannskap Tertialrapport 1/oppstart HP ØP
24 Torsdag 13. juni 13.00 Kommunestyre Tertialrapport 1
SOMMERFERIE
34 Tirsdag 20. august 08.00 Formannskap Heldagsmøte
16.00 Politisk koordineringsteam
35 Torsdag 29. august 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 RFH
18.00 Hovedutvalg
36* Torsdag NB! 05. september 10.00 Administrasjonsutvalg
12.00 Formannskap
37 Mandag 09. september VALG 2019
38 Tirsdag 17. september 12.30 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg/AMU Felles budsjettverksted
38 Torsdag 19. september 12.00 Formannskap Valg av valgnemnd
13.00 Kommunestyret
39 Torsdag 26. september 18.00 Hovedutvalg Tertialrapport 2
41 Tirsdag 08. oktober 12.00 Formannskap Tertialrapport 2
41 HØSTFERIE
43 Tirsdag 22. oktober 13.00 Kommunestyret Tertialrapport 2
43 Torsdag 24. oktober 13.00 Kommunestyret Konstituerende møte - Nytt kommunestyre
45 Tirsdag 5. november 10.00 Formannskap
14.00 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg/AMU Felles budsjettmøte
46 Torsdag 14. november 10.00 Eldreråd Budsjett/økonomiplan
13.00 AMU Budsjett/økonomiplan
16.00 RFH Budsjett/økonomiplan
18.00 Hovedutvalg Budsjett/økonomiplan
47 Tirsdag 19. november 10.00 Administrasjonsutvalg Budsjett/økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
49 Tirsdag 26. november 12.00 Formannskap Budsjett/økonomiplan
50 Torsdag 12. desember 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 12. desember 13.00 Kommunestyret Budsjett/økonomiplan

 

 

Møteplan 2020
Møteplan 2020
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
4 Tirsdag 21.01 12.00 Felles folkevalgtdag for formannskapene i fbm plansamarbeidet på Nordmøre (med forbehold om endring)
4 Onsdag 22.01 12.00 Formannskap
4 Torsdag 23.01 11.00 - 18.00 Kommunebesøk fylkesmannen (med forbehold om endring)
5 Torsdag 30.01 18.00 Livsløpsutvalg Ekstramøte - Barnehagestruktur
7 Tirsdag 11.02 12.00 Formannskap
8 VINTERFERIE
9 Torsdag 27.02 13.00 Kommunestyre
11 Tirsdag 10.03 10.00 Adm. utvalg
12.00 Formannskap
12 Torsdag 19.03 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Livsløpsutvalget: Kulturpris (oddetallsår) Teknikk- og miljøutvalget: Tilskudd - drenering & SMIL
18.15 Ungdomsråd
13 Tirsdag 24.03 12.00 Formannskap
14 Torsdag 02.04 13.00 Kommunestyre
15 PÅSKE-UKE
17 Tirsdag 21.04 12.00 Formannskap
19 Tirsdag 05.05 10.00 Adm. utvalg Årsmelding/årsregnskap
12.00 Formannskap Årsmelding/årsregnskap
20 Torsdag 14.05 13.00 Kommunestyre Årsmelding/årsregnskap
22 Tirsdag 26.05 12.00 Formannskap
23 Torsdag 04.06 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Livsløpsutvalget: Kulturmidler og grunnskolerapport Teknikk- og miljøutvalget: tildeling fellingstillatelser hjort
18.15 Ungdomsråd
24 Tirsdag 09.06 12.00 Formannskap Økonomirapport: 1. tertial Oppstart øp/hp
25 Torsdag 18.06 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 1. tertial
SOMMERFERIE
34 Tirsdag 18.08 12.00 Formannskap
37 Tirsdag 08.09 10.00 Adm.utvalg
14.00 Formannskap
38 Tirsdag 15.09 12.30 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg, AMU Felles budsjettverksted
38 Torsdag 17.09 13.00 Kommunestyre
39 Torsdag 24.09 10.00 Eldreråd
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
18.00 Hovedutvalg Teknikk- og miljøutvalg: tilskudd - drenering, SMIL
40 Tirsdag 29.09 12.00 Formannskap
41 HØSTFERIE
42 Tirsdag 13.10 12.00 Formannskap Økonomirapport 2. tertial
43 Torsdag 22.10 13.00 Kommunestyre Økonomirapport 2. tertial
45 Tirsdag 03.11 10.00 Formannskap, kommunestyre, hovedutalg, AMU Felles budsjettmøte
46 Torsdag 12.11 10.00 Eldreråd Budsjett og økonomiplan
13.00 AMU
16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
18.00 Hovedutvalg Livsløp: 17. mai-komite Teknikk- og miljøutvalget: Vedlikeholdsplan, tilskudd - drenering/SMIL (drøfting), skadefelling gås, minsteareal for jaktvald (drøfting)
47 Tirsdag 17.11 10.00 Adm. utvalg Budsjett og økonomiplan
12.00 Formannskap Budsjett og økonomiplan
48 Tirsdag 24.11 12.00 Formannskap Budsjett og økonomiplan
50 Torsdag 10.12 10.00 Formannskap Behov vurderes
50 Torsdag 10.12 13.00 Kommunestyre Budsjett og økonomiplan