Politisk organisasjonskart

KommunestyretFormannskapetAdministrasjonsutvalgetLivsløpsutvalgetTeknikk- og miljøutvalgetKontrollutvalgetUtvalg, nemnder og styrerAdministrasjon