Politiske møter/saker

Alle møter og møtedokumenter finner du i kommunens innsynsløsning.

Beskrivelse:

  • Til høyre på skjermen vises møtedato kronologisk. Årets siste møte vises først, man navigerer til riktig møte ved å klikke på Neste>
  • Klikk på dato for møtet for å komme til innkalling og saksliste (eller protokoll).
  • Klikk på åpne dokument.

Møteinnkalling publiseres ca 1 uke før det aktuelle møtet.

Møteprotokollene publiseres så snart de er ferdige etter møtet.

Les møteinnkallinger eller møteprotokoller

Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Enhetsleder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla