Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra 12. august til og med 6. september kan du stemme ved publikumssenteret i rådhuset på Hopen. På valgdagen 9. september skal du stemme i den valgkretsen du er manntallsført (står på valgkortet).

Stemmesteder på valgdagen (valgting):

Krets nr. 04 Innsmøla -  informasjon om stemmested vil oppdateres
Krets nr. 08 Vestsmøla - informasjon om stemmested vil oppdateres
Krets nr. 10 Nordsmøla - informasjon om stemmested vil oppdateres

Åpningstiden ved stemmestedene er fra kl. 12.00 - 20.00

Stemme før 10. august (tidligstemme)

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen for å tidligstemme fra mandag 1. juli til og med fredag 9. august.

Forhåndsstemmeperioden

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september er det anledning til å  forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/publikumssenteret.

Dersom du forhåndsstemmer , kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk å ta med valgkort!

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Smøla sykehjem, og Smøla alderspensjonat. Tidspunkt blir kunngjort på hvert enkelt sted.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 3. september 2019.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til postmottak@smola.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Smøla
Postboks 34
6571 Smøla

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011
Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla