Stem hjemme

Du kan søke om å få stemme hjemme, det kalles ambulerende stemmegiving.

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 3. september 2019.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til postmottak@smola.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Smøla
Postboks 34
6571 Smøla