Stille liste til valget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Hvordan endre stemmeseddelen - Klikk for stort bilde

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00.

For mer informasjon, se: Valg 2019 Lister og partier på valg.no

Innlevering:

Listeforslag til kommunestyrevalget sendes til valgstyret i Smøla:

postmottak@smola.kommune.no

Listeforslag som sendes i posten:

Valgstyret i Smøla, Pb 34, 6571 Smøla