Utlegging av manntall

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Kommune og fylkestingsvalget mandag 09. september 2019.

Valglogo 2011 - Klikk for stort bilde

Du kan selv undersøke om du er manntallsført i Smøla. Manntallet er lagt ut på følgende steder fra 11. juli og fram til valgdagen:

  • Smøla rådhus
  • Joker Straumen
  • Joker Vestsmøla
  • COOP Veiholmen

Hvis du mener at du selv, eller noen annen, er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet fremmes så snart som mulig og må være valgstyret i hende innen 01. september 2019.

Krav om endring må være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er: Smøla kommune, v/valgstyret, postboks 34, 6571 Smøla