Valgkortet

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten innen 9. august. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Valgkortet skal inneholde følgende opplysninger:

a. hvilket valg og år det gjelder for

b. velgerens navn, adresse og fødselsår

c. navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført

d. krets, rode, side, linje og manntallsnummer

e. adresse og åpningstid til valglokalet på valgdagen

f. et felt hvor stemmemottakeren skal påføre tid og sted for

forhåndsstemmegivningen, samt signere for stemmemottaket

 

På valgkortet skal det i tillegg opplyses om at velger må vise legitimasjon for å få avgi

stemme, og det skal følge med en informasjonsbrosjyre om valget.


Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Husk at du må ha med legitimasjon!

Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266
Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla