Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266
Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Adresse

Pb 34
6571 Smøla