Bytte dunk

Er dunken ødelagt?

Ønsker du en annen størrelse på dunken?

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00