Gjenvinningsstasjon

På Smøla finner du gjenvinningsstasjon på Sætran, nærmere bestemt Østsideveien 2274. Se også kart under. Det er firmaet Brødrene Sætran som drifter stasjonen for renovasjonsselskapet ReMidt.

Her kan du blant annet levere farlig avfall, elektriske artikler, hagemøbler, madrasser, bygningsavfall, kaffeservise og tomme malingsbokser.

Dersom det er malingsrester i boksen, får du levert dette gratis til Veglo ved neste oppsamlingsrunde.

Er du i tvil om sorteringen? Se ReMidt sin sorteringsveileder.

Det er gratis levering av alle typer avfall på gjenvinningsstasjonen. Ordningen gjelder avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger (ikke næringsavfall).

Åpningstider gjenvinningsstasjon:

  • Onsdager: 12.00 til 18.00
  • Fredager: 12.00 til 15.30

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00