Hytterenovasjon

Hytterenovasjon/fritidsboliger

Fritidsboliger skal levere avfall til returpunkt som er satt opp flere plasser på øya. I tillegg til disse punktene er det også satt ut enkeltvise renovasjonsdunker. Dunkene er merket med hytterenovasjon og skal kun brukes av de som har fritidsboliger / hytter.

Kart over returpunkt og hytterenovasjonspunkt finner du på ReMidt sin side.

Returplast

For de som ønsker ekstra plastsekker for returplast, fås dette på gjenvinningsstasjonen på Sætran.

Plastsekkene må settes frem ved veien på hentedagen.

Finn renovasjonskalender for din adresse på ReMidt sin hjemmeside.

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00