Hytterenovasjon

Hytterenovasjon/fritidsboliger

Fritidsboliger skal levere avfall til returpunkter som er satt opp på Hottranklakken, Hopen, Straumen og Dyrnes. I tillegg til disse punktene er det også satt ut enkeltvise renovasjonsdunker rundt om i kommunen. Dunkene er merket med hytterenovasjon og skal kun brukes av de som har fritidsboliger / hytter.

Renovasjonskalenderen er kunngjort på kommunens hjemmeside, og distribuert i postkassen til eiere med fast postadresse i kommunen.

For de som ønsker plastsekker for returplast, fås dette ved henvendelse til publikumssenteret.

Plastsekkene må settes frem ved veien på hentedagen.

eller last ned NIR-appen.
 

Kontaktinformasjon

Bjarne Bekken
Prosjektleder TVB
E-post
Telefon 904 79 524

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla