Farlig avfall

Farlig avfall leveres til miljøstasjonen, som ligger hos Br. Sætran på Sætran.

Farlig avfall leveres til miljøstasjonen, som ligger hos Br. Sætran på Sætran.

Avfall som hagemøbler, madrasser, bygningsavfall, kaffeservise og tomme malingsbokser leveres på Sætran. Dersom det er malingsrester i boksen, får du levert dette gratis til Veglo ved neste oppsamlingsrunde. 

Elektriske artikler skal IKKE settes i returpunktene! Disse leveres gratis til miljøstasjonen.

Åpningstider miljøstasjonen:

onsdag: kl. 12.00 - 18.00

fredag: kl. 12.00 - 15.30

 

Er du i tvil om sorteringen? Se sorteringsveileder.