Kildesortering

 

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvordan en skal kvitte seg med avfall.

Renovasjonsselskapet ReMidt legger til rette for at du skal kunne levere avfall på en miljøvennlig måte.

God sortering fører til at avfallet blir en ressurs som kan gjenbrukes.

Her finner du ReMidt sin sorteringsveileder som kan være til god hjelp.

Der finner du også oversikt over returpunkt og gjenvinningsstasjon på Smøla.

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00