Når hentes avfallet

Det er renovasjonsselskapet ReMidt som sørger for innhenting av avfallet ditt.

I vinterhalvåret blir restavfallet hentet hver 14. dag og på sommeren hver uke.

 

Usikker på når avfallet blir hentet? Finn hentedag på ReMidt sin hjemmeside

I Smøla kommune er renovasjonsordningen for husholdninger basert på at abonnentene benytter 3-dunksystemet.

Blå dunk Grå dunk Grønn Plastsekk (grå)
Papir Restavfall Glass Husholdningsplast
Papp   Metall  
Drikkekartong      

 

Fritidsabonnenter skal levere sitt husholdningsavfall på de eksisterende returpunktene

Plastinnhenting annenhver måned gjelder både helårs- og fritidsabonnenter. Plasten samles i sekker som settes frem på hentedagen. NB! Skitten plast skal i restavfall. Det er kun ren plast som skal i sekk for plastavfall.

Hvis du vil ha tømmekalender for din adresse finner du dette på ReMidt sin hjemmeside.

Ønsker du en annen størrelse på dunken?

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00