Velkommen til renovasjonsselskapet ReMidt!

Her finner du informasjon om avfall og gjenvinning.

  • Hvordan du skal sortere

  • Hvor kan du kaste ting

  • Når hentes papir og plast

  • Hvor finner du det nærmeste returpunkt

  • Når er gjenvinningsstasjonen åpen

  • Hva skjer med avfallet

...og mange andre spørsmål. Finn ut hva som gjelder der DU bor.

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00