Renovasjonsgebyr

Priser på kommunale avgifter.

 

Hva du betaler er avhengig av flere ting. 

Her ser du hva de forskjellige størrelsene på dunker, vannmåler og kloakk/slam koster.

RENOVASJON

    eks.mva.

     mva.

   inkl.mva.

Helårsbolig 140L

3 069

767

3 836

Helårsbolig 240L

 

 

 

Feriebolig

1 410

353

1 763

660L

12 286

3 072

15 358

FEIERAVGIFT

    eks.mva.

     mva.

    inkl.mva.

Feieravgift

464

116

580

Tillegg pr. pipe

159

40

199

VANNAVGIFT

    eks.mva.

     mva.

    inkl.mva.

Fastledd vann

2 127

532

2659

Stipulert forbruk :  - Bolig, 150 m3

3 075

769

3 844

- Fritidsbolig, 75 m3

1 333

333

1 666

       - Næring, 500 m3

10 250

2 563

12 813

Pr. m³ målt vannforbruk  inn

20,50

5,10

26,63

Leie av vannmåler pr. år

450

113

563

 KLOAKKAVGIFT

    eks.mva.

     mva.   

    inkl.mva.

Fastledd kloakk

2 441

610

3 051

Stipulert forbruk : - Bolig

3 450

863

4 313

- Fritidsbolig

1 495

374

1 869

- Næring

11 500

2 875

14 375

Pr. m³ målt kloakk / vannforbruk  ut

23

6

29

SLAMAVGIFT

     eks.mva.

      mva.

    inkl.mva.

Helårsbolig

1 140

285

1 425

Feriebolig

570

143

713

Over 4 m3 pr. m3

210

53

263

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00