Returpunkt

Returpunkt finnes flere steder rundt på Smøla.

Papir- og restavfallsdunker som er plassert ut i returpunktene, er for hytter og fritidsboliger.

Glass- og metalldunker er for alle husstander.

Kart over returpunkt finner du her.

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

ReMidt
Renovasjonsselskapet
E-post
Telefon 72 48 37 00