Nye mobilnummer for barnehagene på Smøla

På Innsmøla og Nordsmøla vil mobiltelefonene mest blir brukt som mottak av sms-meldinger, for det er for dårlig forhold til å ringe.

Brattvær og Veiholmen vil etter hvert fase ut sine fasttelefoner.

Brattvær barnehage – 902 61 770            - Fasttelefon  forsvinner snart. (715 43 249)

Veiholmen barnehage – 901 73 496        - Fasttelefon  forsvinner snart. (715 42 149)

Nordsmøla barnehage – (90062681)      - Fortsatt fasttelefon: 715 40 273, for dårlig dekning til å kunne bruke mobilen på barnehagen.

Innsmøla barnehage – (90208691)          - Fortsatt fasttelefon: 715 41 281, for dårlig dekning til å kunne bruke mobilen på barnehagen.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619

Åpningstider

Man - fre: kl. 07.15 - 16.15