Melding om St. Hans bål

Her kan du registrere din melding til kommunen om St. Hans bål.

Meldingen blir sendt til brannsjefen i Kristiansund kommune

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

OBS!

Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. 

Melding om St. Hansbål

Felt merket med * må fylles ut