Tilsyn og feiing

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Infoskriv til alle husstander i Smøla (PDF, 66 kB)

 

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

 
Dersom du har spørsmål vedrørende feiing eller tilsyn i Smøla kommune, eller mener
at det er mye sot i din skorstein, vennligst kontakt:

Teamleder Karin Munck, telefon 715 74 272, mobiltelefon 95 23 10 19, e-post karin.munck@kristiansund.kommune.no

Feier Anders Vikhals, mob.nr. 90 27 86 21, e-post anders.vikhals@kristiansund.kommune.no