Melde fra til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

 

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Vi har tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.


Slik melder du fra

 

For privatpersoner: Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding

 

For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt: Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding

 

For barn og unge

 

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et wordskjema fra denne nettsiden som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 

NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Åpningstider

Mandag: kl. 13.00-14.30

tirs - fre: etter avtale

Adresse

Pb 34
6571 Smøla

org.nr. 988 452 041