Fritidskontakt og besøkshjem

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • NB! Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan, og senest innen to uker.
2. Samtale hos barnevernet
 • Vi blir enige om møtetidspunkt, og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Du finner oss i Rådhusveien 16, 6570 Smøla.
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent, eller ikke godkjent som tiltaksperson.
 • Politiattest må være ok hvis vi skal godkjenne deg.

 

3. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson må du fylle ut taushetserklæring.
 • Fyll ut skjema om taushetserklæring.
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.

 

Møte med berørte parter

Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
Å finne en god match er viktig for alle parter, og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

Underveis tar vi kontakt med deg, og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Forventninger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste og reiseregninger

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

 • KOMMER SNART: Timeliste og reiseregning barnevern
 • Skjemaet sendes:
  Barneverntjenesten i Smøla,
  Rådhusveien 16,
  6570 Smøla

Vi jobber med å lage et digitalt skjema for dette.

 

Fritidskontakt

Som fritidskontakt, kan du bidra med positive opplevelser for andre, og være en god rollemodell, og en viktig person i et barns liv. 

De fleste oppdrag som fritidskontakt er på rundt fire timer i uka.

I noen tilfeller har en fritidskontakten ha ansvar for flere barn, den følger et barn inn i en bestemt aktivitet, eller de møtes i grupper med flere barn og fritidskontakter

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen.

Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre trygge voksne, og gi dem positive opplevelser.

For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsfører

Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020)

Se merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem (Rundskriv Q-1/2014).

 

Generelt om tiltakspersoner

Barneverntjenesten har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre familier. I de fleste tilfellene bor barna hjemme med foreldrene sine, og familien samarbeider med barneverntjenesten om frivillige hjelpetiltak. Det er også barn og ungdommer som bor i fosterhjem som kan ha behov for støtte fra flere personer.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt.

Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

Åpningstider

Mandag: kl. 13.00-14.30

tirs - fre: etter avtale

Adresse

Pb 34
6571 Smøla

org.nr. 988 452 041