Hjelpetiltak

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Her kan du lese mer om hjelpetiltak.

Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Vi tror at vi kan finne de beste løsningene i samarbeid med med barnet og familien, og gjerne også sammen med nettverket rundt familien. 

Derfor tilbyr vi familieråd som et hjelpetiltak når vi møter nye familier. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling. 

Åpningstider

Mandag: kl. 13.00-14.30

tirs - fre: etter avtale

Adresse

Pb 34
6571 Smøla

org.nr. 988 452 041